Over ons

Brouwerij Kleiburg brouwt sinds 2015 het bier van het Kleiklooster. De waarden van het klooster staan ook in de brouwerij centraal. We zijn een brouwerij in, voor en vanuit de buurt: de Bijlmer. We willen gastvrij zijn. Bezoekers zijn welkom in ons proeflokaal en in de brouwerij. We zijn een sociale onderneming. Een deel van onze winst wordt besteedt maatschappelijke activiteiten van het klooster. En we willen op een integere manier leven en brouwen, met oog voor natuur, medewerkers en klanten.

Brouwerij Kleiburg is een initiatief van het Kleiklooster en in het bijzonder van de volgende mensen:

Johannnes van den Akker is oprichter en abt van het klooster. Hij wil liever iets goeds doen dan mooi praten. Vanuit klooster en brouwerij richt hij zich op goede relaties met bewoners, ondernemers en bestuurders in de Bijlmer. Hij heeft naast zijn taken voor klooster en brouwerij een eigen adviesbedrijf voor de non-profit.

Thomas Hermsen is geboren in de Bijlmer. Hij was onze eerste brouwmeester en het creatieve brein binnen de brouwerij. Hij heeft de recepten van de meeste bieren ontwikkeld. Begin 2019 droeg hij de verantwoordelijkheden over aan een nieuwe brouwer en nam hij afscheid van de brouwerij.Martijn Horsman was vroeger dominee en is nog altijd een man van het woord. Hij is mede-oprichter van het Kleiklooster. Binnen de brouwerij is hij verantwoordelijk voor de voor relaties met klanten en leveranciers en voor financiën en logistiek.

Zoeken